Category Archives: Uncategorized

5th INTERNATIONAL SEMINARON EARTHWORKS IN EUROPE

20. -22. 4. 2022, CZECH REPUBLIC, PRAGUE Aim The 5th International seminar on Earthworks in Europe that will take place in Prague, Czech Republic in 2022 has for aim to promote good practice of earthworks in all kinds of civil engineering construction as well as to exchange information between professionals regarding planning, designing and constructing […]

5th Symposium of the MAG / ISRM Specialized Conference

SECOND ANNOUNCEMENT INTRODUCTIONThe recent period has posed a severe challenge that prompted certain adjustments to part of the planned work activities. Although the epidemic did not significantly affect the outdoor activities, the indoor activities went through major transformations, including the Fifth Symposium of the Macedonian Association for Geotechnics (MAG). Therefore, this event will be held […]

Предавање на проф. Решат Улусај, претседател на ISRM, на тема: “The roles of Engineering Geology and Rock Mechanics in Rock Slope Stability Assessments: A Review Based on Current Methods”

Драги колеги,Имаме задоволство да ве поканиме да го проследите предавањето на тема: The Roles of Engineering Geology and Rock Mechanics in Rock SlopeStability Assessments: A Review Based on Current Methods кое ќе биде презентирано од страна на: prof. Reșat Ulusay Hacettepe University, Faculty of Engineering,Department of Geological Engineering, Applied Geology DivisionVisiting Professor at the Faculty […]

Проект ROCKSTAB: Достигнувања во механиката на карпи и примена на Еврокод 7 прописите при проектирање на карпести маси

Место на одржување:Рударско-Геолошки ФакултетДушина 7, Белград 11000, Србија КОТИЗАЦИЈАТА Е БЕСПЛАТНА !Трошоците за курсот се во потполност покриени со проектот ROCKSTAB кој е финансиран од страна на Фондот за наука на Република Србија. Сите учесници добиваат бесплатен примерок на книгата „Stabilnost kosina u stenskoj masi – savremeni koncepti i metode proračuna“, електрична копија на “USB” […]

5TH REGIONAL SYMPOSIUM ON LANDSLIDES IN THE ADRIATIC–BALKAN REGION

Important dates: 01/11/2021 — Registration and Abstract/submission open 01/12/2021 — Abstract submission deadline 08/12/2021 — Abstract acceptance 15/01/2022 — Full paper submission deadline 25/02/2022 — Full paper acceptance 20/02/2022 — Registration deadline 23—26/03/2022 — Symposium days Brief history of ReSyLABThe 1st ReSyLAB was held in March 2013 in Zagreb(Croatia), the 2nd in May 2015 in […]

Анкета на Каледонискиот универзитет во Глазгов (GCU)

Каледонискиот универзитет во Глазгов (GCU), со поддршка на ДГМ, спроведува анкета за присутноста и примената на дигиталните технологии (BIM и GIS) и вештини во градежништвото во Македонија. Анкетниот прашалник е поставен на https://www.surveymonkey.com/r/GCU-MAG , достапен е на сите инженери и неговото пополнување не би требало да Ви одземе повеќе од седум минути.Како дел од истражувањето, планирано е во следните […]

Годишно собрание на ДГМ

Годишното собрание на ДГМ ќе се одржи во петок, 19.2.2021, со почеток во 13 ч., преку ZOOM, со користење на   https://gf-ukim-edu-mk.zoom.us/j/85125992534?pwd=bmdlRVlIWWxRSU1aOThBY0tPSXBEQT09 Meeting ID: 851 2599 2534Passcode: 252518  На линкот е Дневниот ред (со материјалите што ќе бидат разгледувани), со кои се најавува и предавањето на доц. д-р Зоран Берисављевиќ под наслов „Влијание на пукнатини и пукнатински мрежи […]

Предавање на проф. Решат Улусај 05.11.2020

So osobeno zadovolstvo go najavuvame predavanjeto na prof. Rešat Ulusaj, pretsedatel na Megjunarodnoto društvo za mehanika na karpi i inženerstvo vo karpi, i viziting-profesor na Gradežniot fakultet vo Skopje, koe ke se održi preku platformata Zoom vo četvrtok, 05.11., od 09 č., pod naslov “Effects of Geological Conditions in Tunnelling”. Planirano e nastanot da se odvie spored […]

ОДЛОЖЕН V СИМПОЗИУМ НА ДГМ ЗА 10-12.06.2021

V Симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија е одложен и ќе се одржи во периодот од 10-12.06.2021 година во хотел Метропол – Охрид. Роковите за испраќање на рефератите и начинот на регистрација е објавен на https://mag.net.mk/v-mag-symposium-28-30-5-2020/

ВТОР ВЕБИНАР НА КЛУБОТ НА МЛАДИ ИНЖЕНЕРИ

Инженерска Институција на Македонија Ве поканува да учествувате на вториот вебинар организиран од клубот на млади инженери со наслов – ГРАДЕЖНИШТВО- Мост меѓу науката и праксата. На овој вебинар покрај искусните инженери свое учество ќе земат и членови ИМИ и ДГМ. Деталната програма, како и биографиите на предавачите се дадени во овој документ. Пријавувањето на […]