Обука за Rocscience Software во Белград

Во периодот од 7-8 мај 2020 година во Белград, Србија ќе се одржи обука за користење на софтверски пакети на Rocscience на тема: „2D & 3D Slope Stability Assessment Using Rocscience Software”.

За подетални информации и регистрација, прочитајте во овој флаер.

Leave a Reply

Your email address will not be published.