Обука за Rocscience Software во Белград

Во периодот од 7-8 мај 2020 година во Белград, Србија ќе се одржи обука за користење на софтверски пакети на Rocscience на тема: „2D & 3D Slope Stability Assessment Using Rocscience Software”. За подетални информации и регистрација, прочитајте во овој флаер.

Потпишан Меморандум за соработка

Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите при Стопанската комора на Македонија потпиша Меморандум за соработка со четири научно-стручни организации – Друштвото на градежни конструктори, Друштвото за патишта, Друштвото за геотехника и Здружението „Македонски комитет за големи брани“ со цел започнување на продлабочена соработка меѓу научно-истражувачкиот и реалниот градежен сектор и со заложби […]

Годишно собрание на ДГМ и гостување на проф. Дитмар Адам

На ден 10.12.2019 година се одржа Годишното собрание на Друштвото за геотехника на Македонија во рамките на кое во соработка со Градежниот факултет – Скопје (ГФ) предавања одржа проф. Дитмар Адам, гостин-професор од Техничкиот универзитет во Виена на следните теми: Подобрување на тло наспроти хибридно фундирање и длабоко фундирање – три примера од европско значење […]

Петти симпозиум на ДГМ

Согласно одлуките на Годишното собрание на ДГМ одржано во декември 2019 год., на следниот линк може да се превземе првото соопштение за Петтиот симпозиум на ДГМ кој воедно ќе претставува и Втора конференција на регионалните друштва за геотехника, а ќе се организира со поддршка од Меѓународното друштво за механика на карпи (ISRM) во периодот 28-30.5.2020 […]

Најава за конференции, симпозиуми, собири

ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Geotehnički aspekti građevinarstva: 13-15.11., Vrnjačka banja Geotehnički simpozium: 13-15.11, Istanbul 20. Šukljetov dan – 22.11.2019 Simpozium na Društvoto na gradežni konstrukteri: 02-05.10, Ohrid Sovetuvanje na Komitetot za golemi brani: 18-19.10, Skopje Kongres na Društvoto za patišta: 07-08.11., Skopje