Одделението на млади геотехнички инженери е формирано во 2017 година.