Author Archives: admin

Најава за конференции, симпозиуми, собири

ReSyLAB & GEO-EXPO 2019 – Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Geotehnički aspekti građevinarstva: 13-15.11., Vrnjačka banja Geotehnički simpozium: 13-15.11, Istanbul 20. Šukljetov dan – 22.11.2019 Simpozium na Društvoto na gradežni konstrukteri: 02-05.10, Ohrid Sovetuvanje na Komitetot za golemi brani: 18-19.10, Skopje Kongres na Društvoto za patišta: 07-08.11., Skopje