Предавање на д-р Ник Бартон

На ден 01.12.2022 г. преку видеоконференциска врска се одржа предавање од истакнатиот д-р Ник Бартон (визитинг професор на Градежниот факултет во Скопје), на тема “CONTINUUM OR DISCONTINUUM – THAT IS THE QUESTION”. На предавањето присуствуваа студенти од Градежниот факултет, членови на Друштвото за геотехника на Македонија, како и членови на националните гетоехнички друштва и национални групи во рамки на ISRM од регионот и пошироко.