Проект ROCKSTAB: Достигнувања во механиката на карпи и примена на Еврокод 7 прописите при проектирање на карпести маси

Место на одржување:
Рударско-Геолошки Факултет
Душина 7, Белград 11000, Србија

КОТИЗАЦИЈАТА Е БЕСПЛАТНА !
Трошоците за курсот се во потполност покриени со проектот ROCKSTAB кој е финансиран од страна на Фондот за наука на Република Србија. prawdziwe gry kasyno Сите учесници добиваат бесплатен примерок на книгата „Stabilnost kosina u stenskoj masi – savremeni koncepti i metode proračuna“, електрична копија на “USB”

За повеќе информации:

Leave a Reply

Your email address will not be published.