Годишно собрание на ДГМ

Годишното собрание на ДГМ ќе се одржи во петок, 19.2.2021, со почеток во 13 ч., преку ZOOM, со користење на  

https://gf-ukim-edu-mk.zoom.us/j/85125992534?pwd=bmdlRVlIWWxRSU1aOThBY0tPSXBEQT09 
Meeting ID: 851 2599 2534
Passcode: 252518 

На линкот е Дневниот ред (со материјалите што ќе бидат разгледувани), со кои се најавува и предавањето на доц. д-р Зоран Берисављевиќ под наслов „Влијание на пукнатини и пукнатински мрежи при моделирање на стабилност на косини во карпи“ во која, помеѓу останатото, ќе бидат опфатени и проблеми при изведбата на автопатот низ Грделичка клисура.

Со почит,

Друштво за геотехника на Македонија